phong thủy nhà

Cấm kỵ phong thủy và cách hóa giải trong thiết kế nhà ở

Cấm kỵ phong thủy và cách hóa giải ! – Hai căn nhà có cửa chính xung đối nhau: Theo Phong Thuỷ, nếu hai nhà có cửa chính xung đối sẽ làm cho khí nhà này xung thẳng vào cửa nhà kia nên chắc chắn sẽ có một nhà bị xấu. Để khắc phục có thể dùng gương Bát Quái hoặc chuông gió treo