Giường kê thẳng với cửa trong phong thủy có hại gì không ?

HỎI: Phòng ngủ của vợ chồng tôi có giường, tủ đựng đồ và tủ kệ ti vi, hai bàn làm việc và hai bàn đầu giường. Chúng tôi đi siêu thị thấy thích thì mua về. Hai vợ chồng hì hụi sắp đặt cả buổi. Có người đến chơi, nói rằng tôi kê giường không đúng vì một phần của cái giường nằm thẳng với cửa. Họ bảo như vậy là không tốt! Xin hỏi có chuyện đó không? Vậy kê thế nào cho đúng? (Lê Long – Bình Thạnh, TP.HCM).

3 Giường kê thẳng với cửa trong phong thủy có hại gì không ?

TRẢ LỜI: Vấn đề bạn hỏi được gọi là “trực xung trong nội thất” tức là bàn về cách bố trí đồ đ